Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) – Występuje w Europie, Ameryce Północnej głównie w dużych, zwartych kompleksach leśnych, zwłaszcza w górach. Największy, po łosiu, żyjący u nas  przedstawiciel rodziny jeleniowatych. Samce-byki osiągają masę średnio 350kg, samice-łanie 85kg. Ubarwienie latem rdzawobrązowe, zimą szarobrązowe z białą plamą na zadzie tzw. lustro.   Jest zwierzęciem stadnym, łanie z młodymi żyją w chmarach pod przewodnictwem tzw. licówki (doświadczonej starej łani), a starsze byki zbierają się oddzielnie i tworzą mniej liczne grupy. Bardzo stare byki często prowadzą samotny tryb życia. W okresie od połowy września do początków pażdziernika trwa u jeleni okres godowy czyli rykowisko. W tym czasie, wyposażone w poroże byki, rywalizują o względy łań, tocząc ze sobą liczne walki.

 Karol - dorodny byk wraz ze swoimi łaniami

 

Jeleń wschodni (Cervus nippon) - Pochodzi z Azji Wschodniej. Z końcem ubiegłego wieku wprowadzony do Europy . W Polsce występuje tylko w okolicach Tolkmicka i koło Pszczyny. Niewiele większy od sarny. Najmniejsza forma jelenia wschodniego pochodzi z Japonii, a największa z Mandżurii. W lecie jasnobrązowy, w zimie ciemnobrązowy. Poroże samców jest niewielkie i ma  nie więcej niż 8 odnóg. Godowy odgłos wydawany przez byka to wysoki, przenikliwy gwizd. Rykowisko odbywa się od końca września do początku grudnia. Masa do 110 kg.Daniel (Dama dama) - Ten pochodzący z Bliskiego Wschodu gatunek trafił przed kilkoma wiekami do Europy Środkowej i Polski przez kraje Europy Południowej i Wielką Brytanię. Łatwiej niż  inne jeleniowate (z wyjątkiem sarny) przystoswał się do życia w środowiskach zmienionych przez człowieka. Daniel żyje na wolności zarówno na terenach nizinnych, jak i pagórkowatych, a najbardziej odpowiadają mu tereny leśne z dużą ilością graniczących z lasem pól i łąk uprawnych. Mniej płochliwy od jelenia. Bardzo dobrze wietrzy i słyszy, ma lepiej rozwinięty wzrok od pozostałych jeleniowatych. Ubarwienie jest bardzo zmienne, na ogół płowe, rudobrązowe z jaśniejszymi plami. Samce do kwietnia noszą zwykle łopatowate  poroże. Masa od 25 do 125 kg

 Feliks - najokazalszy z danieli

 

 

 

 
Tel. +48 33 444 6050
Tel.Fax. +48 33 444 6055
Copyright Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Language: Polski, English.