Dzik (Sus scrofa) – Jest jedynym przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Występuje prawie we wszystkich krajach Europy Zachodniej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej .Zasięg naturalnego występowania nie obejmuje Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W Polsce dzik jest pospolitym przedstawicielem tzw. zwierzyny czarnej. Samica dzika nazywana jest lochą, samiec odyńcem, a młode warchlakiem, warchlak o charakterystycznym paskowym umaszczeniu — pasiakiem.

Występują głównie w żyznych lasach liściastych i mieszanych z udziałem dęba i buka. Na bardziej ubogich siedliskach mogą powodować szkody  w uprawach rolniczych. Dzik jest wszystkożerny. Okres godów tzw. huczka, przypada na listopad, grudzień. Młode przychodzą na świat czasami już w marcu w przygotowanym przez samice gnieździe- barłogu. Masa do 350 kg.

 

 
Tel. +48 33 444 6050
Tel.Fax. +48 33 444 6055
Copyright Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Language: Polski, English.