Stacja Ptaków Drapieżnych czyli Sokolarnia


Obecnie na terenie sokolarni przebywa około 30 ptaków. Są wśród nich gatunki rodzime jak np.: kania ruda, kania czarna, myszołów, jastrząb, orzeł przedni czy raróg. Posiadamy także ciekawe ptaki z rożnych stron świata np.: bieliki amerykańskie, sokół indyjski czy jedyna w naszym kraju aguja - z Ameryki Południowej. Większość z nich to ptaki ekspozycyjne, które oglądać możemy w specjalnie dla nich przygotowanych wolierach.  

Największą atrakcją sokolarni są pokazy lotów ptaków drapieżnych, w czasie których w zupełnie swobodnym locie, podziwiać możemy je nad naszymi głowami. Ptaki te układane są  z wykorzystaniem metod sokolniczych. To tutaj zachwycać się można majestatycznym lotem orłów, podziwiać siłę i dostojeństwo bielików, czy też sprawność, zwinność jastrzębi i sokołów. W czasie pokazu oglądamy poszczególne ptaki, sokolnicy opowiadają o nich, uczą nas je rozpoznawać i przybliżają tajniki sztuki sokolniczej. Loty tych pięknych ptaków na pewno dostarczą wszystkim  niezapomnianych wrażeń, a dla dzieci i młodzieży będzie to również niecodzienna lekcja przyrody, w czasie której będą mogły dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat.

Pokazy lotów ptaków drapieżnych 

od kwietnia do końca października w godzinach: 11:00; 14:00; 16:00,
od listopada do końca marca w godzinach: 11:00; 14:00.

Zdjęcie panoramiczne placu pokazów lotów w naszym parku.

  

 DSC03192.jpg IMG_0605.JPG

                                               


Krótka historia sokolnictwa

Samo sokolnictwo jest liczącą kilka tysięcy lat sztuką układania ptaków drapieżnych do łowów.Poczatek swój miało ono jak się przyjmuje na stepach Azji. Tam po raz pierwszy człowiek schwytał sokoła, oswoił go i wspólnie z nim zaczął zdobywać pożywienie. Otwarte tereny, jakie zamieszkiwali tamtejsi koczownicy, stwarzały doskonałe warunki do uprawiania tego typu myślistwa.Ze względu na obfitość ptactwa łownego  oraz innej drobnej zwierzyny na tak otwartym terenie (do której trudno byłoby się zbliżyć),polowanie z wykorzystaniem sztuki sokolniczej stało się jedyną słuszną metodą. Ptaki drapieżne są szybsze od koni i innych udomowionych zwierząt jakich człowiek mógł używać podczas polowania. Z centralnej Azji sokolnictwo rozprzestrzeniło się z jednej strony na Japonię, z drugiej zaś na Indie, Persję, zachodnią Azję, północną Afrykę i Europę. W Europie, jak się przypuszcza sokolnictwem zajmowali się już Galowie, a u Franków ta forma polowania była  powszechnie stosowane w VIII w.

Karol Wielki zakłada w Nymwegen słynną sokolarnię, która istniejąc przez kilkadziesiąt lat jeszcze bardziej rozpowszechnia polowania z sokołami. W okresie krucjat łowy z ptakami stanowiły najulubieńszą rozrywkę i ozdobę życia rycerskiego które były sprawdzianem dobrego tonu i wychowania. W historii sokolnictwa europejskiego wyróżnia się jedną postać - cesarza Niemiec - Fryderyka II, który zmarł w 1250 roku. Widział on jak uprawiano sokolnictwo na wschodzie i w 1229r podczas powrotu z krucjaty, przywiózł ze sobą z Syrii i Arabii kilku doświadczonych sokolników, wraz z ich ptakami łowczymi. Zaczął spędzać większość wolnego czasu na uczeniu się od nich tajników sztuki sokolniczej. Jego doskonała książka De Arte venandi cum Avibus („O sztuce łowów z ptakami”), była pierwszą publikacją jaka pojawiła się na Zachodzie i do dziś bez wątpienia przedstawia wysoką wartość.

W Polsce myślistwo na tle Europy stało zawsze bardzo wysoko, a sztuka sokolnicza przejęta została od Tatarów i już w X i XI wieku na wielką skalę była uprawiana na dworach książęcych. W XIII wieku najbardziej znane sokolarnie utrzymywane były na dworach w Niepołomicach, Miechowie i Płocku. W tym czasie powstało również pierwsze ustawodawstwo dotyczące ochrony ptaków drapieżnych i sokolnictwa tzw. "prawo sokołowe". Ustalone zostały wtedy przywileje, na mocy których sokolnictwo staje się rozrywką najbardziej zamożnych stanów - możnowładców, książąt, szlachty i duchowieństwa. Wiek XIX na skutek rozwoju broni palnej, przemian społecznych i wojen, przyniósł w Polsce upadek tej sztuki łowieckiej.

 Wspólczesne sokolnictwo i ochrona ptaków drapieżnych

Szczególną rolą dzisiejszego sokolnictwa jest propagowenie idei ochrony ptaków drapieżnych. Realizacja tej idei możliwa jest dzięki wielkiemu zangażowaniu i umiejętnościom sokolników w rozmnażaniu tych ptaków i przywracaniu ich przyrodzie. Tak więc współczesny sokolnik to nie tylko myśliwy polujący z ptakiem i fascynujący się doskonałością skrzydlatych łowców, ale także trzeźwo myślący przyrodnik.  W przeciągu ostatnich 30 lat poczyniono wielkie wysiłki, by zabezpieczyć przyszłość ptaków poprzez szerokie badania naukowe pod kątem czynników wpływających na ich stan, ochronę miejsc gniazdowania i ustanowienie prawnej ochrony nad nimi. Jednakże żaden z tych czynników nie pozostanie niezmieniony o ile upadnie idea i chęć ochrony skrzydlatych drapieżników. Wychodząc naprzeciw potrzebie dzielenia naszego środowiska i tolerancji w stosunku do ich wymagań, edukacja nadal ma przed sobą poważną rolę do odegrania. Prowadzone przez sokolników pokazy, często kierowane do młodych ludzi, są formą uświadamiania społeczeństwa i mają  na celu przede wszystkim troskę o los i przyszłość ptaków drapieżnych..

 

 
Tel. +48 33 444 6050
Tel.Fax. +48 33 444 6055
Copyright Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Language: Polski, English.